Dokumenty Strategiczne dla Gminy Dominowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dominowo,

Program Ochrony Środowiska Gminy Dominowo,

Program Gospodarki Odpadami Gminy Dominowo,

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013,

Okres opracowania dokumentacji: 2004r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Dokumentów strategicznych dla Gminy Dominowo. Kilkumiesięczne wysiłki i ścisła współpraca z lokalnymi władzami nad przygotowaniem dokumentów strategicznych zakończyły się powstaniem wysokiej jakości opracowań. Niniejsze dokumenty będą podstawą do ubiegania się przez Gminę o środki pomocowe z funduszy UE przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.