Opracowanie analizy i oceny efektywności funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Komornikach

Analiza i ocena efektywności,

Okres opracowania dokumentacji: 2004r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem analizy i oceny efektywności funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Komornikach. Ścisła współpraca
z lokalnymi władzami nad przygotowaniem dokumentów zakończyła się powstaniem wysokiej jakości opracowań. Niniejsze dokumenty opracowanie zostały na potrzeby Gminy Komorniki w celu przeprowadzenia restrukturyzacji Zakładu Usług Komunalnych oraz zoptymalizowania procesów zarządzania podległą jednostką budżetową.