Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem opiekuńczo leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej, na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres opracowania dokumentacji: maj 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 7,5 mln. zł

Planowana budowa Hospicjum wraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Pile wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na ośrodek, w którym przewlekle chorzy będą mogli znaleźć fachową stacjonarną opiekę. Planowane jest wybudowanie obiektu na 40 łóżek, w tym 30 łóżek będzie miało status opiekuńczo leczniczych i 10 łóżek hospicyjnych: dla dorosłych i dzieci. Celem realizacji projektu jest zapewnienie ludziom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i wymagającym stałej opieki miejsca w Hospicjum w pobliżu miejsca zamieszkania oraz zapewnienie ciągłości leczniczej realizowanej dotychczas przez Wnioskodawcę w Poradni Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowym.

Link do artykułu:

https://poznan.onet.pl/wielkopolskie-45-mln-zl-unijnego-dofinansowania-na-inwestycje-w-zdrowie/m72z5jt