Strategia Informatyzacji Miasta Otwocka na lata 2006-2013

Strategia Informatyzacji,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013,

Okres opracowania dokumentacji: 2005r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Strategii Informatyzacji Miasta Otwocka na lata 2006 – 2013. Kilkumiesięczne wysiłki i ścisła współpraca z lokalnymi władzami nad przygotowaniem dokumentów strategicznych zakończyły się powstaniem wysokiej jakości opracowań. Niniejsze dokumenty będą podstawą do ubiegania się przez Miasto o środki pomocowe z funduszy UE przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.