Budowa instalacji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie południowej Wielkopolski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Okres realizacji: sierpień 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4,5 mln. zł

Przedmiotem projektu jest utworzenie 39 instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych do produkcji energii elektrycznej w 29 podmiotach z obszaru południowej wielkopolski. Zasadniczo każda instalacja obejmuje:
– moduły fotowoltaiczne ułożone na dachu budynku,
– inwertery przekształcające energię elektryczną powstałą w modułach PV na energię elektryczną w instalacji elektrycznej,
– rozdzielnię DC RPV.
Realizacja projektu pozwoli na znaczne zmniejszenie ilości energii produkowanej w sposób konwencjonalny, która zużywana jest na potrzeby firm handlowych, usługowych i produkcyjnych, a także Parafii i spółdzielni mieszkaniowej