Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Priorytet 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Okres opracowania dokumentacji: grudzień 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 8,7 mln. zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje zakresem prace termomodernizacyjne w 4 budynkach użyteczności publicznej. Obiekty te wykorzystywane
są do prowadzenia działalności publicznej:

– budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieściu,

– budynek Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie,

– budynki Zespołu Szkół w Mielnie (kompleks obejmuje Szkołę Podstawową, Gimnazjum i halę sportową),

– budynek Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.

Projekt realizowany będzie przy wykorzystaniu modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Zakres prac termomodernizacyjnych planowanych
do przeprowadzenia obejmuje modernizację przegród zewnętrznych, ocieplenie stopodachów, ścian na gruncie, modernizację systemów centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego na LED, instalacje fotowoltaiczne, wdrożenie systemu zarządzania energią, który pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej.