Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia

Wybór dobrej firmy doradczej, która wesprze samorząd w procesie PPP, to poważna decyzja. To właśnie ten moment decyduje często o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad sześcioma przedsięwzięciami realizowanymi w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, jednym z nich jest rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz  z zakupem wyposażenia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest dalsza rozbudowa Opery Wrocławskiej oraz zagospodarowanie części nieruchomości na cele komercyjne zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Celami publicznymi projektu są:

  • dostosowanie zaplecza technicznego Opery Wrocławskiej do potrzeb stale rozwijającej się instytucji kultury,
  • dostosowanie funkcjonowania Opery Wrocławskiej do wymogów prawa,
  • ograniczenie kosztów napraw i utrzymania w sprawności istniejącej infrastruktury poprzez jej modernizację,
  • wykorzystanie potencjału scenicznego Opery Wrocławskiej,
  • poprawa wizerunku Opery, jako jednostki przystosowującej się do zmieniającej sytuacji społeczno gospodarczej oraz wymagań współczesnych odbiorców kultury.

Przewidywanym rezultatem realizacji celu publicznego projektu jest poprawa warunków prowadzenia Opery Wrocławskiej. Celem komercyjnym przedsięwzięcia będzie realizacja inwestycji umożliwiającej czerpanie pożytków zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz propozycjami partnera prywatnego (plan dopuszcza m.in. budowę apartamentowca, hotelu, restauracji, kawiarni, klubów, kin i sal widowiskowych).