Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nakło nad Notecią

Lokalny Program Rewitalizacji,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Okres opracowania dokumentacji: 2007r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji  dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie). Kilkumiesięczne wysiłki i ścisła współpraca z lokalnymi władzami nad przygotowaniem dokumentów strategicznych zakończyły się powstaniem wysokiej jakości opracowań.

Generalnym celem procesu rewitalizacji jest zapewnienie harmonijnego rozwoju Miasta Nakło
nad Notecią i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację istniejących zasobów do potrzeb wynikających z rozwoju gminy, wyrównanie standardów techniczno-funkcjonalnych nowych
i starych zasobów przestrzeni oraz opracowanie nowej wizji przestrzennego zagospodarowania obszaru miasta.

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nakło nad Notecią ma umożliwić poprawę warunków w sferze życia społecznego, gospodarczego i przestrzeni miasta poprzez mobilizacje przedsięwzięć inwestycyjnych, oraz animacje gospodarczą i społeczną. Ponadto zapewnić ma odpowiedni poziom walorów użytkowych miasta, tj. adresowanych do społeczności lokalnej warunków decydujących o wygodzie codziennego życia w danej jednostce terytorialnej.