Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja nowego ratusza w Rumi w ramach centrum miasta

Wybór dobrej firmy doradczej, która wesprze samorząd w procesie PPP, to poważna decyzja. To właśnie ten moment decyduje często o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad sześcioma przedsięwzięciami realizowanymi w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, jednym z nich jest zaprojektowanie, budowa i eksploatacja nowego ratusza w Rumi w ramach centrum miasta.

W ramach projektu przewiduje się przebudowę całego terenu, której efektem będzie powstanie wysokiej klasy budynku użyteczności publicznej (nowy urząd miasta Rumi) wraz z niezbędną infrastrukturą. Kompleks zabudowy składa się z jednego nowoprojektowanego budynku. Projekt przewiduje również całkowitą przebudowę terenu objętego opracowaniem, której efektem będzie powstanie wysokiej klasy budynków z mieszkaniami oraz parkingami, wykorzystującego prestiżową lokalizację nieruchomości.