Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe
Działanie 6.2  Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
INGENIS przygotował: studium wykonalności
Okres opracowania dokumentacji: marzec – maj 2009
Wartość inwestycji: 14 milionów złotych

Ostrowska synagoga to jedyna w Polsce zachowana wielkomiejska bożnica, zbudowana w bardzo popularnym kiedyś stylu mauretańskim. Uważana jest za najcenniejszy zabytek architektury sakralnej miasta. Jej budowa trwała od 1857 do 1860 roku.
W czasie II wojny światowej zniszczona została prawie cała dzielnica żydowska. Synagoga ocalała
z bardzo prozaicznego powodu – w jej wnętrzu były odpowiednie warunki do przechowywania żywności i alkoholu. Również po zakończeniu wojny synagoga służyła jako magazyny – tym razem składu meblowego. Kilkakrotnie podchodzono do projektów związanych z rewitalizacją synagogi.
Na większe remonty nie było jednak środków – na przełomie lat 80. i 90. wyremontowano dach zabezpieczając w ten sposób drewniane wnętrze. W 2006 r. doszło do ugody między władzami Ostrowa i Gminą Żydowską we Wrocławiu, która budynek synagogi sprzedała miastu.
Władze Ostrowa zobowiązały się do wyremontowania synagogi oraz udostępnienia jej na cele kulturalne. Po prawie dwóch latach prac remontowych, w dniu 6 października 2011 roku odrestaurowana synagoga została otwarta. Dziś jest integralną częścią Ostrowskiego Centrum Kultury. W jej murach odbywa się wiele wystaw, koncertów i spotkań.