Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Priorytet 3-Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie
Wartość realizacji: 6,5 miliona złotych

Celem projektu jest zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem poprzez rewitalizację i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza. Odtworzenie historycznego kompleksu architektury drewnianej w obszarze Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, przyczyniło
się do ożywienia turystycznego miasta, stworzyło możliwość zorganizowania licznych imprez kulturalnych. Projekt dotyczył przeniesienia 3 domów tkaczy i modernizacji jednego budynku domu tkacza wraz z odtworzeniem historycznym ulic G. Narutowicza i Sz. Rembowskiego

W Domach Tkaczy zostało utworzone pierwsze w Polsce Centrum Konserwacji Drewna, siedzibę ma także miejska jednostka zarządzająca Parkiem Kulturowym
oraz Dom Turysty, pełniący rolę Lokalnej Organizacji Turystycznej i Punktu Informacji Turystycznej.