Rewitalizacja XIV wiecznego kościoła Parafialnego p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013,

Priorytet 3: Turystyka i przemysł kulturowy

Działanie: 3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego

Okres realizacji: 2007 – 2008r.

INGENIS przygotował: studium Wykonalności, wniosek o dofinansowanie i wniosek o promesę MKiDN

Wartość projektu: 3,1 mln. zł

Celem projektu jest zachowanie i odbudowa dziedzictwa kultury polskiej i europejskiej oraz wzrost atrakcyjności regionu Małopolski oraz Lipnicy Murowanej poprzez rewitalizację XIV wiecznego zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej.

Niniejszy projekt zakłada realizację kompleksowego zakresu prac konserwatorskich przy zabytkowym obiekcie dziedzictwa kulturowego, zarówno o charakterze technicznym jak i estetycznym. Kamieniarka bezcennego XIV wiecznego kościoła św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej wymaga przeprowadzenia pełnego zakresu prac konserwatorskich. Prace te przywrócą właściwości techniczne materiałom tworzącym obiekt oraz poprawią jego estetykę. Prace konserwatorskie obejmą również organy kościelne w celu przywrócenia aktualnie nieczynnego instrumentu do dawnej sprawności technicznej i brzmieniowej. Przeprowadzenie odpowiednich zabiegów sprawi, że instrument ten będzie uświetniać oprawę liturgii w zabytkowym XIV wiecznym kościele św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej.