Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach

Wybór dobrej firmy doradczej, która wesprze samorząd w procesie PPP, to poważna decyzja. To właśnie ten moment decyduje często o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad sześcioma przedsięwzięciami realizowanymi w formule Partnerstwa Publiczno  Prywatnego, jednym z nich jest rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach.

Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie dobudowę nowego skrzydła budynku  do wschodniej i południowej ściany budynku, w którym znajduje się sala z widownią. W tej części obiektu znajdować się będą nowy reprezentacyjny hol wejściowy (foyer), szatnie dla widzów, toalety dla widzów oraz szatnie dla artystów. Piętro przeznaczone zostało na pomieszczenia do prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć dydaktycznych – pracownia malarska, muzyczna, sala komputerowa, sala baletowa, sala wielofunkcyjna.

Następnym elementem rozbudowy jest budowa sali kinowej i amfiteatru wraz z zapleczem. Wszystkie budynki połączone zostaną ze sobą funkcjonalnie z możliwością wyłączenia każdej części. We foyer sali kinowej przewidziano realizację niewielkiej przestrzeni gastronomicznej wraz zapleczem a przy samej Sali kinowej szatnie dla artystów. Przewiduje się, że sala kinowa może pełnić inne funkcje uzupełniające takie jak: koncertowa sala kameralna, sala konferencyjna. Sala kinowa przewidziana jest dla 178 widzów.

Teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia zlokalizowany jest u zbiegu ulic Objezierskiej i Armii Poznań. Na terenie znajdują się obiekty kubaturowe służące Obornickiemu Ośrodkowi Kultury, park oraz amfiteatr.