Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2007-2013,

Priorytet I: Nowoczesna gospodarka,

Działanie: 1.1 Infrastruktura uczelni,

Okres opracowania dokumentacji: 2007 – 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 39,8 mln. zł

Projekt objął m.in. budowę hangaru, budynku symulatorów lotów, pasu startowego, drogi kołowania oraz zakup wyposażenia podstawowego, dydaktycznego i specjalistycznego, w tym samolotów (Liberty XL2, Piper Seneca V, ZLIN 242L), symulatorów lotów, silników lotniczych, urządzeń obsługi działalności lotniczej. Realizacja pinwestycji w znaczący sposób podniosła jakość kształcenia studentów lotnictwa i kosmonautyki Politechniki Rzeszowskiej.

W ramach projektu powstały: pas startowy , droga kołowania, hangar dla samolotów, budynek symulatorów oraz kontenerowa stacja paliw lotniczych. Ponadto w ramach projektu Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej został wyposażony w: samoloty jedno-
i dwusilnikowe, symulatory lotów, wyposażenie do obsługi sprzętu lotniczego i działalności lotniczej oraz wyposażenie dydaktyczne.  W konsekwencji stworzone zostały warunki do poprawy jakości edukacji oraz dostosowanie jednostki do wymogów unijnych poprzez rozbudowę OKL.