Strategia biznesowa dla rozwoju sieci szerokopasmowej w mieście Piła

Strategia biznesowa,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013,

Okres opracowania dokumentacji: 2005 – 2006r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Strategii biznesowej dla rozwoju sieci szerokopasmowej w mieście Piła. Kilkumiesięczne wysiłki i ścisła współpraca z lokalnymi władzami nad przygotowaniem dokumentów strategicznych zakończyły się powstaniem wysokiej jakości opracowań. Niniejsze dokumenty będą podstawą
do ubiegania się przez Miasto o środki pomocowe z funduszy UE przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.