Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację Budynków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
na lata 2009-2013,

Priorytet II: Zachowanie i  racjonalne użytkowanie środowiska,

Działanie: 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,

Okres opracowania dokumentacji: maj 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 0,3 mln. zł

Projekt zakłada przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych-ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu oraz wymianę stolarki drzwiowej w obiektach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Janikowie. Projekt znacząco przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych związków do środowiska, wzrostu oszczędności wytworzenia energii
oraz podniesienia jakości infrastruktury społecznej i kulturalnej w Mieście Janikowo.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji, miasto Janikowo zyska możliwość korzystania z dwóch obiektów użyteczności publicznej – Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
w których przeprowadzono prace termomodernizacyjne.