Wzrost poziomu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w gminie Bisztynek poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013,

Priorytet III: Środowisko przyrodnicze,

Działanie: 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego

Okres opracowania dokumentacji: maj 2009r.

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 0,6 mln. zł

Przedmiotowy projekt pt. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego w regionie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bisztynek polegać będzie na zakupie i wyposażeniu jednostki OSP w Zagórowie w średni wóz strażacki z napędem terenowym 4×4. Zakupiony pojazd strażacki będzie w pełni przystosowany
do brania udziału w akcjach ratowniczych w niekorzystnym, grząskim terenie.

W założeniu nowo zakupiony sprzęt przeznaczony będzie m.in. do akcji ratowniczo-gaśniczych
w gminie Zagórów, regionie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie całego powiatu słupeckiego. W przypadku zaistnienia konieczności wykorzystania sprzętu poza docelowym miejscem chronionym, na polecenie dyspozytora samochód ratowniczo-gaśniczy może uczestniczyć w działaniach na obszarze całej Polski.