Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego w regionie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zagórów

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet III: Środowisko przyrodnicze,

Działanie: 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego,

Okres opracowania dokumentacji: styczeń – luty 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 0,6 mln. zł

Przedmiotowy projekt pt. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego w regionie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zagórów polegać będzie na zakupie i wyposażeniu jednostki OSP w Zagórowie w średni wóz strażacki z napędem terenowym 4×4. Zakupiony pojazd strażacki
będzie w pełni przystosowany do brania udział w akcjach ratowniczych w niekorzystnym, grząskim terenie.

W założeniu nowo zakupiony sprzęt przeznaczony będzie m.in. do akcji ratowniczo-gaśniczych w gminie Zagórów, regionie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
oraz na terenie całego powiatu słupeckiego. W przypadku zaistnienia konieczności wykorzystania sprzętu poza docelowym miejscem chronionym, na polecenie dyspozytora samochód ratowniczo-gaśniczy może uczestniczyć w działaniach na obszarze całej Polski.