Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie 2.1. E-usługi

Okres opracowania dokumentacji: lipiec 2018r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,3 mln. zł

Przedmiotem projektu dla Starostwa Powiatowego w Lipsku jest wprowadzenie zaawansowanych e-usług publicznych o wysokiej dojrzałości, pozwalających mieszkańcom i podmiotom gospodarczym na kompleksowe załatwienie spraw urzędowych. Projekt przewiduje wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu wspomagania procesów decyzyjnych i zarządzania. W urzędzie wdrożony zostanie m. in. nowoczesny system księgowy, kadrowo-płacowy, czy elektronicznego obiegu dokumentów, kompatybilne z wdrażanymi systemami dziedzinowymi. Całość rozwiązań stanowić będzie Zintegrowany System Świadczenia e-Usług (ZSŚeU). Realizacja projektu wiąże się z koniecznością zakupu nowoczesnego sprzętu informatycznego
(m. in. serwery i stacje robocze) niezbędnego do zapewnienia prawidłowego wdrożenia, funkcjonowania i wysokiego poziomu dostępności wprowadzonych e-usług. Zaplanowano również przeprowadzenie szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za obsługę wdrażanych systemów informatycznych, w celu maksymalnego wykorzystania możliwości płynących z realizacji projektu. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców
i podmiotów gospodarczych z obszaru Starostwa Powiatowego w Lipsku. W efekcie realizacji projektu powstanie 10 e-usług na 4 poziomie dojrzałości (łącznie z możliwością e-płatności), moduł elektronicznego obiegu dokumentów, kadrowo-płacowy, finansowo-księgowy, budżetowy.