Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT

Okres opracowania dokumentacji: sierpień 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3,7 mln. zł

W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących działań termomodernizacyjnych na obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO (metoda lekko mokra w oparciu o styropian) ,
2. Docieplenie ścian piwnic styropianem twardym,
3. Docieplenie stropodachów w technologii wdmuchiwanej wełny granulowanej,
4. Wymiana stolarki okiennej na okna profilach PCV z wielokomorowymi zestawami szyb,
5. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
6. Przebudowa systemu grzewczego (wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą emitera ciepła ? nowa kotłownia obiektowa),
7. Modernizacja instalacji c.w.u.