Wybierz sektor

Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami.  Znamy potrzeby i oczekiwania sektora publicznego – realizowaliśmy projekty dla ponad stu jednostek. 

Przygotowujemy niezbędne dokumenty aplikacyjne, w tym studia wykonalności, biznes-plany i wnioski o dofinansowanie. Zajmujemy się doradztwem strategicznym, pełnimy nadzór nad prawidłową realizacją zadań oraz zarządzamy finansami projektu, aż do momentu uzyskania całości dotacji.

Razem z naszymi klientami przechodzimy przez wszystkie etapy prowadzące do uzyskania dofinansowania:

 • Rozpoznanie potrzeb klienta (wnioskodawcy) w zakresie przedmiotu dotacji.
 • Dobór odpowiedniego rodzaju projektu (szkoleniowy, doradczy, inwestycyjny) i programu pomocowego odpowiadającego potrzebom Klienta.
 • Analiza i ocena projektu w kontekście możliwości otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej (audyt).
 • Opracowanie wymaganych przez fundusze UE dokumentów strategicznych
 • Doradztwo w planowaniu całości projektu.
 • Doradztwo przy konstruowaniu budżetu – wskazanie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
 • Wsparcie w uzyskaniu kapitału zewnętrznego.
 • Przygotowanie poprawnego wniosku o dofinansowanie i sporządzenie pełnej dokumentacji aplikacji dotyczącej pozyskania środków z wybranego funduszu UE i innych grantów zagranicznych.
 • Wykonanie w zależności od wymagań programowych funduszu: studium wykonalności lub biznes-planu inwestycji,
 • Wykonanie w zależności od specyfiki przedsięwzięcia oceny lub raportu oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Monitoring procesu rozpatrywania wniosków.
 • Dalsza współpraca w momencie rekomendacji wniosku do dofinansowania (zarządzanie funduszami unijnymi)