Partnerstwo publiczno-prywatne

Sergiusz Pachuta
PRAWNIK, SPECJALISTA DS. PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

+48 501 59 78 16
s.pachuta@ingenis.pl

Bieżące postępowania

Oferta

Realizacje

Ocena zasadności przedsięwzięcia PPP. Analizy przedrealizacyjne.

Ocena zasadności przedsięwzięcia PPP. Analizy przedrealizacyjne.

2.1 Cel analizy przedrealizacyjnej Celem analizy przedrealizacyjnej jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zasadnym jest wdrożenia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego ( zwanego dalej PPP) danego przedsięwzięcia.W celu odpowiedzi na powyższe pytanie przedsięwzięcie powinno zostać poddane analizie zarówno pod kątem prawno - organizacyjnym i ekonomicznym, jaki i pod kątem technicznym. W zależności od potrzeb zakres i przedmiot takich analizy powinien być dostosowywany do planowanego przedsięwzięcia. Odpowiednie...

czytaj dalej
Ocena zasadności przedsięwzięcia PPP. Analizy przedrealizacyjne.

Jak łączyć dotacje UE z PPP. Projekty hybrydowe – kluczowe zagadnienia.

Jak łączyć dotacje UE z PPP. Projekty hybrydowe - kluczowe zagadnienia Wkroczyliśmy w okres intensywnego przygotowania projektów i wnioskowania o fundusze UE z środków pochodzących z perspektywy finansowej 2014-2020. W celu ich efektywnego wykorzystania warto rozważyć realizację niektórych projektów w modelu hybrydowym. Projekt hybrydowy polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia przez partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w rozumieniu art. 2 pkt 24 Rozporządzenia Ogólnego, utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej. W...

czytaj dalej