Partnerstwo publiczno-prywatne

Adrian Hedwig
ANALITYK DS. PRAWNYCH

+48 501 597 816
a.hedwig@ingenis.pl

Bieżące postępowania

Oferta

Realizacje

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jasiniec w formule PPP

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jasiniec w formule PPP

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, jakim jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasieniec. Opracowanie analiz przedrelizacyjnych oraz przeprowadzenie konsultacji rynkowych będzie miało na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych niniejszym przedsiewzięciem. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jasieniec ma na celu poprawę jakości oświetlenia i obniżenie jego energochłonności. Zastosowanie...

czytaj dalej
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna

Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT Okres opracowania dokumentacji: kwiecień 2018r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 61 mln. zł Celem projektu jest utrzymanie dotychczasowej funkcji mieszkaniowej na terenie Księżego Młyna, a także nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych na tym terenie. W wyniku realizacji projektu nastąpi społeczno-gospodarcze ożywienie na terenie...

czytaj dalej
Efektywność energetyczna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koordynacja projektów w czasie w odniesieniu do procesu przyznawania dotacji.

Efektywność energetyczna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koordynacja projektów w czasie w odniesieniu do procesu przyznawania dotacji.

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce jest coraz szerzej wykorzystywana w przypadku realizacji przedsięwzięć służących poprawie zarządzania zużyciem energii w budynkach użyteczności publicznej, a także związanych z oświetleniem ulicznym. Administracja samorządowa od lat prowadzi działalność inwestycyjną w obszarze tzw. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, szczególnie wsparcie środków zewnętrznych w postaci dotacji i pożyczek preferencyjnych ze środków krajowych i UE było zachętą do podejmowania tego typu zadań...

czytaj dalej
Efektywność energetyczna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koordynacja projektów w czasie w odniesieniu do procesu przyznawania dotacji.

Ocena zasadności przedsięwzięcia PPP. Analizy przedrealizacyjne.

2.1 Cel analizy przedrealizacyjnej Celem analizy przedrealizacyjnej jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zasadnym jest wdrożenia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego ( zwanego dalej PPP) danego przedsięwzięcia.W celu odpowiedzi na powyższe pytanie przedsięwzięcie powinno zostać poddane analizie zarówno pod kątem prawno - organizacyjnym i ekonomicznym, jaki i pod kątem technicznym. W zależności od potrzeb zakres i przedmiot takich analizy powinien być dostosowywany do planowanego przedsięwzięcia. Odpowiednie...

czytaj dalej
Efektywność energetyczna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koordynacja projektów w czasie w odniesieniu do procesu przyznawania dotacji.

Jak łączyć dotacje UE z PPP. Projekty hybrydowe – kluczowe zagadnienia.

Jak łączyć dotacje UE z PPP. Projekty hybrydowe - kluczowe zagadnienia Wkroczyliśmy w okres intensywnego przygotowania projektów i wnioskowania o fundusze UE z środków pochodzących z perspektywy finansowej 2014-2020. W celu ich efektywnego wykorzystania warto rozważyć realizację niektórych projektów w modelu hybrydowym. Projekt hybrydowy polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia przez partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w rozumieniu art. 2 pkt 24 Rozporządzenia Ogólnego, utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej. W...

czytaj dalej