Partnerstwo publiczno-prywatne

Adrian Hedwig
ANALITYK DS. PRAWNYCH

+48 501 597 816
a.hedwig@ingenis.pl

Bieżące postępowania

Oferta

Realizacje

Omówienie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego oraz założeń planowanego przedsięwzięcia podczas sesji Rady Gminy Zębowice

Omówienie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego oraz założeń planowanego przedsięwzięcia podczas sesji Rady Gminy Zębowice

Zespół Ingenis Sp. z o.o. uczestniczył zdalnie 24 stycznia 2024 r. w sesji Rady Gminy Zębowice. W ramach prezentacji wytłumaczono specyfikę realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz różnice między PPP a modelem tradycyjnym. Następnie omówiono planowane Przedsięwzięcia Gminy Zębowice, które zakłada wybór partnera prywatnego do zarządzania i eksploatacji infrastruktury wodnej i gospodarki ściekowej infrastruktury gminnej na terenie Gminy Zębowice. Wśród przewidywanych zadań partnera wymieniono również...

czytaj dalej
Budowa domów pomocy społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa domów pomocy społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Zespół Ingenisu Sp. z o.o. opracowuje dokumentację dla Powiatu Koszalińskiego w ramach przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedsięwzięcie dotyczy budowy domów pomocy społecznej (DPS-ów) z nowoczesnymi systemami do sprawnego zarządzania nimi. Domy pomocy społecznej powstaną na terenie powiatu koszalińskiego, a ich projekt zakłada podniesienie standardu świadczonych usług w DPS-ach i zmniejszenia kosztów ich funkcjonowania. Dlatego w projekcie DPS-ów przewiduje się m.in. zastosowanie rozwiązań przyjaznych...

czytaj dalej
Uruchomienie strefy usługowej wraz z budową Urzędu Miejskiego w Dziwnowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Uruchomienie strefy usługowej wraz z budową Urzędu Miejskiego w Dziwnowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Zespół Ingenis Sp. z o.o. podjął współpracę z Gminą Dziwnów w celu obsługi doradczej planowanego przedsięwzięcia dotyczącego uruchomienia strefy usługowej wraz z budową Urzędu Miejskiego w Dziwnowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Dziwnów poszukuje partnera prywatnego,  który wybuduje nowy budynek administracji publicznej oraz stworzy niezbędną infrastrukturę techniczną. Oprócz wymienionych celów publicznych, Przedsięwzięcie zakłada realizacje również celów komercyjnych w postaci budowy hotelu dla turystów (jako usługę...

czytaj dalej
Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych będzie miało na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych niniejszym przedsięwzięciem. Głównym celem Przedsięwzięcia jest rozbudowa obecnej sieci kanalizacyjnej, w tym podłączenie...

czytaj dalej
Budowa Parku rozrywki wodnej w Grudziądzu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa Parku rozrywki wodnej w Grudziądzu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest budowa parku rozrywki wodnej w Grudziądzu. Opracowanie Oceny Efektywności oraz przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych będzie miało na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych niniejszym przedsięwzięciem. Głównym celem Przedsięwzięcia jest budowa obiektu o charakterze rekreacyjno-sportowym, który swym zasięgiem oddziaływania obejmie obszar lokalny oraz również...

czytaj dalej
Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa Centrum Administracyjno-Usługowego we Wschowie

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest budowa Centrum Administracyjno-Usługowego na terenie Miasta Wschowa. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych będzie miało na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych niniejszym przedsięwzięciem. Głównym celem Przedsięwzięcia jest budowa Centrum Administracyjno - Usługowego zlokalizowanego w centrum miasta. W związku z tym planuje się budowę kilku...

czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa dla polityki senioralnej, rewitalizacji i walki ze smogiem

Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa dla polityki senioralnej, rewitalizacji i walki ze smogiem

Polityka senioralna, rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz skojarzone projekty łączące gospodarkę wodnościekową, komunalną i ciepłownictwo to sektory, w których można spodziewać się większej obecności inwestycji realizowanych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie zachęcać marszałków województw do korzystania z w tego modelu w większym zakresie niż do tej pory. Więcej w artykule na Portalu Samorządowym...

czytaj dalej
KONFERENCJA: INWESTYCJE SAMORZĄDOWE – NOWE WYZWANIA

KONFERENCJA: INWESTYCJE SAMORZĄDOWE – NOWE WYZWANIA

Ingenis Sp. z o.o. wraz z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich ma przyjemność zaprosić na konferencję Inwestycje samorządowe – nowe wyzwania. Znakomici samorządowcy, którzy przyjęli nasze zaproszenie opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych m.in. z realizacją inwestycji rewitalizacyjnych oraz drogowych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Konferencja odbędzie się 15 marca 2019 roku w Sali Sesyjnej UMWW, al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Początek o godzinie 10.00. Udział w...

czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa dla polityki senioralnej, rewitalizacji i walki ze smogiem

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w kulturze

Pierwsze Partnerstwo Publiczno-Prywatne w kulturze w Polsce? Mamy nadzieję! Opera Wrocławska zdecydowała się na przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego, który wybuduje m.in. pomieszczenia administracyjne oraz sale ćwiczeń dla baletu, chóru i solistów. Do udziału w postępowaniu zgłosiło się trzech uczestników: konsorcjum: NDI DK sp. z o.o. (lider), NDI S.A. i Engie Services sp. z o.o.; Budimex F sp. z o.o.; konsorcjum: Genfer Hotel Invest V sp. z o.o. (lider) i Puro Hotels sp. z o.o. Ingenis będzie doradzać Operze w trakcie...

czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa dla polityki senioralnej, rewitalizacji i walki ze smogiem

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Projekt rewitalizacji

Projekt rewitalizacji dzielnicy Dolne Miasto Gdańska Dziś żadne miasto nie jest w stanie rozwijać się bez wykorzystania doświadczeń i środków partnerów prywatnych - mówił w Gdańsku prezydent Paweł Adamowicz przedstawiając projekt rewitalizacji dzielnicy Dolne Miasto. Dzięki Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu powstaną nowe mieszkania, drogi, ośrodki kultury, sklepy, przedszkole i boiska. I my, jako doradcy, mamy również swój udział w tym sukcesie. Gdańsku, gratulujemy!

czytaj dalej