Partnerstwo publiczno-prywatne

Sergiusz Pachuta
PRAWNIK, SPECJALISTA DS. PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

+48 501 59 78 16
s.pachuta@ingenis.pl

Bieżące postępowania

Oferta

Realizacje

Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych będzie miało na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych niniejszym przedsięwzięciem. Głównym celem Przedsięwzięcia jest rozbudowa obecnej sieci kanalizacyjnej, w tym podłączenie...

czytaj dalej
Budowa Parku rozrywki wodnej w Grudziądzu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa Parku rozrywki wodnej w Grudziądzu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest budowa parku rozrywki wodnej w Grudziądzu. Opracowanie Oceny Efektywności oraz przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych będzie miało na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych niniejszym przedsięwzięciem. Głównym celem Przedsięwzięcia jest budowa obiektu o charakterze rekreacyjno-sportowym, który swym zasięgiem oddziaływania obejmie obszar lokalny oraz również...

czytaj dalej
Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wraz z możliwością budowy dodatkowych instalacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa Centrum Administracyjno-Usługowego we Wschowie

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jakim jest budowa Centrum Administracyjno-Usługowego na terenie Miasta Wschowa. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych będzie miało na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych niniejszym przedsięwzięciem. Głównym celem Przedsięwzięcia jest budowa Centrum Administracyjno - Usługowego zlokalizowanego w centrum miasta. W związku z tym planuje się budowę kilku...

czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa dla polityki senioralnej, rewitalizacji i walki ze smogiem

Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa dla polityki senioralnej, rewitalizacji i walki ze smogiem

Polityka senioralna, rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz skojarzone projekty łączące gospodarkę wodnościekową, komunalną i ciepłownictwo to sektory, w których można spodziewać się większej obecności inwestycji realizowanych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie zachęcać marszałków województw do korzystania z w tego modelu w większym zakresie niż do tej pory. Więcej w artykule na Portalu Samorządowym...

czytaj dalej
KONFERENCJA: INWESTYCJE SAMORZĄDOWE – NOWE WYZWANIA

KONFERENCJA: INWESTYCJE SAMORZĄDOWE – NOWE WYZWANIA

Ingenis Sp. z o.o. wraz z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich ma przyjemność zaprosić na konferencję Inwestycje samorządowe – nowe wyzwania. Znakomici samorządowcy, którzy przyjęli nasze zaproszenie opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych m.in. z realizacją inwestycji rewitalizacyjnych oraz drogowych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Konferencja odbędzie się 15 marca 2019 roku w Sali Sesyjnej UMWW, al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Początek o godzinie 10.00. Udział w...

czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa dla polityki senioralnej, rewitalizacji i walki ze smogiem

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w kulturze

Pierwsze Partnerstwo Publiczno-Prywatne w kulturze w Polsce? Mamy nadzieję! Opera Wrocławska zdecydowała się na przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego, który wybuduje m.in. pomieszczenia administracyjne oraz sale ćwiczeń dla baletu, chóru i solistów. Do udziału w postępowaniu zgłosiło się trzech uczestników: konsorcjum: NDI DK sp. z o.o. (lider), NDI S.A. i Engie Services sp. z o.o.; Budimex F sp. z o.o.; konsorcjum: Genfer Hotel Invest V sp. z o.o. (lider) i Puro Hotels sp. z o.o. Ingenis będzie doradzać Operze w trakcie...

czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa dla polityki senioralnej, rewitalizacji i walki ze smogiem

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Projekt rewitalizacji

Projekt rewitalizacji dzielnicy Dolne Miasto Gdańska Dziś żadne miasto nie jest w stanie rozwijać się bez wykorzystania doświadczeń i środków partnerów prywatnych - mówił w Gdańsku prezydent Paweł Adamowicz przedstawiając projekt rewitalizacji dzielnicy Dolne Miasto. Dzięki Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu powstaną nowe mieszkania, drogi, ośrodki kultury, sklepy, przedszkole i boiska. I my, jako doradcy, mamy również swój udział w tym sukcesie. Gdańsku, gratulujemy!

czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa dla polityki senioralnej, rewitalizacji i walki ze smogiem

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jasiniec w formule PPP

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, jakim jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasieniec. Opracowanie analiz przedrelizacyjnych oraz przeprowadzenie konsultacji rynkowych będzie miało na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych niniejszym przedsiewzięciem. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jasieniec ma na celu poprawę jakości oświetlenia i obniżenie jego energochłonności. Zastosowanie...

czytaj dalej
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna

Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT Okres opracowania dokumentacji: kwiecień 2018r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 61 mln. zł Celem projektu jest utrzymanie dotychczasowej funkcji mieszkaniowej na terenie Księżego Młyna, a także nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych na tym terenie. W wyniku realizacji projektu nastąpi społeczno-gospodarcze ożywienie na terenie...

czytaj dalej
KONFERENCJA: INWESTYCJE SAMORZĄDOWE – NOWE WYZWANIA

Efektywność energetyczna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koordynacja projektów w czasie w odniesieniu do procesu przyznawania dotacji.

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce jest coraz szerzej wykorzystywana w przypadku realizacji przedsięwzięć służących poprawie zarządzania zużyciem energii w budynkach użyteczności publicznej, a także związanych z oświetleniem ulicznym. Administracja samorządowa od lat prowadzi działalność inwestycyjną w obszarze tzw. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, szczególnie wsparcie środków zewnętrznych w postaci dotacji i pożyczek preferencyjnych ze środków krajowych i UE było zachętą do podejmowania tego typu zadań...

czytaj dalej