Jednostki Samorządu Terytorialnego
Spółki Komunalne

Krzysztof Wojtczak
PROKURENT, DYR. DEP. KLIENTÓW KLUCZOWYCH

+48 508 17 16 13
k.wojtczak@ingenis.pl

Bieżące nabory

Realizacje

Twój tytuł idzie tutaj

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Twój tytuł idzie tutaj

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Twój tytuł idzie tutaj

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Przygotowujemy niezbędne dokumenty aplikacyjne, w tym studia wykonalności, biznes-plany i wnioski o dofinansowanie. Zajmujemy się doradztwem strategicznym, pełnimy nadzór nad prawidłową realizacją zadań oraz zarządzamy finansami projektu, aż do momentu uzyskania całości dotacji. Razem z naszymi klientami przechodzimy przez wszystkie etapy prowadzące do uzyskania dofinansowania:

ETAP 1: Audyt finansowo-inwestycyjny:

 • analiza bieżących form i źródeł finansowania
 • wskazanie priorytetów rozwojowych opisanych w dokumentacji strategicznych
 • informacja na temat „dobrych praktyk” w innych podmiotach JST
 • przygotowanie podmiotu JST pod kątem maksymalizacji szans uzyskania wsparcia przez etapem aplikowania o środki
 • weryfikacja kondycji finansowej
 • doradztwo i analizy prawne
 • określenie harmonogramu działań niezbędnych do efektywnego pozyskania środków zewnętrznych

ETAP 2: Przygotowanie dokumentacji i aplikowanie o środki:

 • wsparcie i przygotowane do ubiegania się o finansowanie
 • pełne i kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, studium, biznes plan, analizy rynku, analiza finansowa itd.) – zakres uzależniony od wybranego źródła pomocy
 • doradztwo w zakresie przygotowania budżetu i harmonogramu projektu
 • wsparcie w zakresie zaangażowania dotykowych specjalistów zewnętrznych np. audytorów, rzeczoznawców, prawników;
 • pomoc w zakresie pozyskania niezbędnych dokumentów (np. promesy, zaświadczenia, umowy współpracy dokumentacji środowiskowej, pozwoleń, raportów oraz audytów)
 • wsparcie w wyborze podwykonawców, partnerów, utworzenia konsorcjum
 • przekazanie dokumentów aplikacyjnych do instytucji pośredniczących
 • wsparcie na etapie oceny wstępnej, formalnej i merytorycznej
 • wsparcie na etapie negocjacji umowy o dofinansowanie
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o finasowanie
 • w razie konieczności, wsparcie w zakresie procedury odwoławczej od niekorzystnej decyzji

ETAP 3: Realizacja i rozliczenie projektu – Manager Projektu:

 • zaplanowanie działań umożliwiających sprawny proces realizacji i rozliczenia projektu
 • przedstawienie procedury dotyczącej wyboru dostawców towarów i wykonawców usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Kodeksem Cywilnym
 • sporządzanie wzorów zapytań ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru oferty
 • przygotowanie wniosków wraz z załącznikami o płatność, pełniących funkcję zaliczkową, refundacyjną, pośrednią oraz sprawozdawczą
 • kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu
 • weryfikowanie pod kątem formalnym, w zakresie kwalifikowalności oraz zgodności z zapisami dokumentacji aplikacyjnej, dokumentów księgowych, umów zawartych z dostawcami towarów i wykonawcami usług, zamówień wysłanych do kontrahentów
 • weryfikowanie poziomu realizacji wskaźników w dokumentacji aplikacyjnej
 • wsparcie w zakresie promocji oraz informacji projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konieczności promowania projektu
 • opracowanie ankiet monitorujących w okresie trwałości projektu
 • wsparcie na etapie kontroli projektu