Modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz

Modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: Gospodarka odpadami Okres opracowania dokumentacji: listopad 2018r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 9,8 mln. zł...