Jednostki Samorządu Terytorialnego
Spółki Komunalne

Krzysztof Wojtczak
PROKURENT, DYR. DEP. KLIENTÓW KLUCZOWYCH

+48 508 17 16 13
k.wojtczak@ingenis.pl

Bieżące nabory

Realizacje

Dofinansowanie Szpitala w Słubicach

Dofinansowanie Szpitala w Słubicach

Szpital w Słubicach to bardzo ważny ośrodek. Bliskość granicy i tras tranzytowych powoduje, że z usług szpitala korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu, ale w dużym stopniu również cudzoziemcy. Ilość przyjęć pacjentów do SOR-u (w tym cudzoziemców właśnie) znacznie...

czytaj dalej
Modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz

Modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: Gospodarka odpadami Okres opracowania dokumentacji: listopad 2018r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 9,8 mln. zł...

czytaj dalej
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.1.3. Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami Okres opracowania dokumentacji: styczeń 2018r. INGENIS opracował: studium wykonalności i...

czytaj dalej
Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem opiekuńczo leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej, na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile

Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem opiekuńczo leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej, na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Okres opracowania dokumentacji: maj 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 7,5 mln. zł...

czytaj dalej