Jednostki Samorządu Terytorialnego
Spółki Komunalne

Krzysztof Wojtczak
PROKURENT, DYR. DEP. KLIENTÓW KLUCZOWYCH

+48 508 17 16 13
k.wojtczak@ingenis.pl

Bieżące nabory

Realizacje

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.1.3. Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami Okres opracowania dokumentacji: styczeń 2018r. INGENIS opracował: studium wykonalności i...

czytaj dalej
Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem opiekuńczo leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej, na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile

Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem opiekuńczo leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej, na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Okres opracowania dokumentacji: maj 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 7,5 mln. zł...

czytaj dalej
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa Okres opracowania dokumentacji: listopad 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 17,8 mln. zł Zakres...

czytaj dalej