Instalacja fotowoltaiczna zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez Augusto Wieruszów S.C. Zimoch Anna i Wspólnicy

Instalacja fotowoltaiczna zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez Augusto Wieruszów S.C. Zimoch Anna i Wspólnicy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IV.1. Odnawialne źródła energii Okres realizacji: wrzesień 2016r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 265 tys. zł Przedmiotowy projekt...

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie oleśnickim i namysłowskim.

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie oleśnickim i namysłowskim.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Priorytet I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie:1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w mozliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Okres...