Wstępne konsultacje rynkowe w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie powiatu drawskiego”

Wstępne konsultacje rynkowe w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie powiatu drawskiego”

Wstępne konsultacje rynkowe w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie powiatu drawskiego” Powiat Drawski wraz z zespołem Ingenis sp. z o.o. zaprasza na wstępne...

Budowa domów pomocy społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa domów pomocy społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Zespół Ingenisu Sp. z o.o. opracowuje dokumentację dla Powiatu Koszalińskiego w ramach przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedsięwzięcie dotyczy budowy domów pomocy społecznej (DPS-ów) z nowoczesnymi systemami do sprawnego...