Budowa obwodnicy miasta Janikowo

Budowa obwodnicy miasta Janikowo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna, Działanie: 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, Okres...