Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Okres opracowania dokumentacji: maj 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość...

Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca

Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Okres opracowania dokumentacji: luty - marzec 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie...