Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz Tytuł projektu rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz Tytuł projektu rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Okres opracowania dokumentacji: luty 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 83,7 mln. zł...

Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój Barwice Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły.

Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój Barwice Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych Okres opracowania dokumentacji: styczeń...