Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowości Orłów-Parcel, Głuchów na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Żeronice – Orłów-Kolonia – Jaroszówka oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach

Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowości Orłów-Parcel, Głuchów na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Żeronice – Orłów-Kolonia – Jaroszówka oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Okres opracowania dokumentacji: maj 2017r. INGENIS opracował: wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 3,3 mln. zł Celem niniejszego projektu jest rozwój Gminy Bedlno poprzez przebudowę systemu uzdatniania wody,...

Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Reginalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii Okres opracowania dokumentacji: sierpień 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość...

Remont bramy wjazdowej domu gościnnego pierwszego (dwa skrzydła), remont i rozbudowa budynku forysterium (dom gościnny drugi) oraz wymiana okien w kościele klasztornym OO. Kamedułów p.w. Narodzenia NMP w Bieniszewie

Remont bramy wjazdowej domu gościnnego pierwszego (dwa skrzydła), remont i rozbudowa budynku forysterium (dom gościnny drugi) oraz wymiana okien w kościele klasztornym OO. Kamedułów p.w. Narodzenia NMP w Bieniszewie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Okres opracowania dokumentacji: styczeń 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie...