Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 504 kW wraz z kontenerową stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą

Budowa instalacji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie południowej Wielkopolski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii Okres realizacji: sierpień 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość...

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa Okres opracowania dokumentacji: listopad 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 17,8 mln. zł Zakres...