Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptacje piwnic ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej

Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptacje piwnic ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet V: Infrastruktura społeczna Działanie: V.4 Infrastruktura kultury Okres opracowania dokumentacji: lipiec-sierpień 2010r. INGENIS opracował: studium...