Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Struga

Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet I: Infrastruktura transportowa, Działanie: 1.1 Drogi Okres realizacji: grudzień 2008r. - luty 2009r. INGENIS opracował:  studium wykonalności ...