Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sompolno

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sompolno

Lokalny Program Rewitalizacji, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Okres opracowania dokumentacji: 2006r. W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji  dla Miasta Sompolno. Kilkumiesięczne wysiłki...