Sukces w wsparciu inkubacji przedsiębiorstw (WRPO 1.3.1) – Wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw poprzez program „Przedsiębiorczość dla Wielkopolski”

Sukces w wsparciu inkubacji przedsiębiorstw (WRPO 1.3.1) – Wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw poprzez program „Przedsiębiorczość dla Wielkopolski”

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020           Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju...

Sukces w Badaniach na rynek (POIR 3.2.1.) – Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego udoskonalonego produktu – ekologicznej bezdotykowej myjni samochodowej

Sukces w Badaniach na rynek (POIR 3.2.1.) – Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego udoskonalonego produktu – ekologicznej bezdotykowej myjni samochodowej

Wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Koszty całkowite: 14 555 820.00 PLN Dofinansowanie: 5 325...

Sukces w konkursie na projekty inwestycyjne w woj. śląskim (RPO WSL 3.2) – Wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania konstrukcji membranowych w celu podniesienia konkurencyjności, utrzymania zatrudnienia oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

Sukces w konkursie na projekty inwestycyjne w woj. śląskim (RPO WSL 3.2) – Wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania konstrukcji membranowych w celu podniesienia konkurencyjności, utrzymania zatrudnienia oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Koszty całkowite: 913 470,00 PLN Dofinansowanie: 776...