Budowa infrastruktury rowerowej w Wągrowcu jako alternatywny sposób komunikacji wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego

Budowa infrastruktury rowerowej w Wągrowcu jako alternatywny sposób komunikacji wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Okres opracowania dokumentacji: marzec 2020r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 8 mln. zł Głównym...

Dofinanowanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej  – RPO Dolnośląskie

Dofinanowanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej – RPO Dolnośląskie

3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i...

Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański

Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja Okres opracowania dokumentacji: luty 2020r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 22,1 mln. zł Objęte...