PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach

Wybór dobrej firmy doradczej, która wesprze samorząd w procesie PPP, to poważna decyzja. To właśnie ten moment decyduje często o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad sześcioma przedsięwzięciami realizowanymi w...

czytaj dalej

Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej w formule PPP

Wybór dobrej firmy doradczej, która wesprze samorząd w procesie PPP, to poważna decyzja. To właśnie ten moment decyduje często o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad sześcioma przedsięwzięciami realizowanymi w...

czytaj dalej

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia

Wybór dobrej firmy doradczej, która wesprze samorząd w procesie PPP, to poważna decyzja. To właśnie ten moment decyduje często o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad sześcioma przedsięwzięciami realizowanymi w...

czytaj dalej

Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Płocku

Wybór dobrej firmy doradczej, która wesprze samorząd w procesie PPP, to poważna decyzja. To właśnie ten moment decyduje często o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad sześcioma przedsięwzięciami realizowanymi w...

czytaj dalej

Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowości Orłów-Parcel, Głuchów na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Żeronice – Orłów-Kolonia – Jaroszówka oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Okres realizacji: maj 2017r. INGENIS opracował: wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 3,3 mln. zł Celem niniejszego projektu jest rozwój Gminy Bedlno poprzez przebudowę systemu uzdatniania wody,...

czytaj dalej

Remont bramy wjazdowej domu gościnnego pierwszego (dwa skrzydła), remont i rozbudowa budynku forysterium (dom gościnny drugi) oraz wymiana okien w kościele klasztornym OO. Kamedułów p.w. Narodzenia NMP w Bieniszewie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Okres realizacji: styczeń 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie...

czytaj dalej

Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego

Reginalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja Okres realizacji: marzec 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 5,9 mln zł Przedmiotem...

czytaj dalej

Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego  Okres realizacji: wrzesień 2016 r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o...

czytaj dalej